Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-275/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mrągowo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mrągowo absolutorium za 2019 rok.

Załączniki

  • UchwałaRIO
    format: pdf, rozmiar: 113.43 KB, data dodania: