O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Mrągowo z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
wybory prezydenckie
Wersja z dnia

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Mrągowo z dnia 10 kwietnia 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz Informacji Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 10 kwietnia 2020 r., Wójt Gminy Mrągowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

 

 

Granice obwodu głosowania

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

Sołectwa: Grabowo, Krzywe, Karwie, Wierzbowo, Nikutowo

 

Świetlica wiejska w Grabowie,

Grabowo 28, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Kosewo, Probark

 

Szkoła Podstawowa w Kosewie,

Kosewo 31, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwa: Młynowo, Muntowo

 

Świetlica wiejska w Młynowie,

Młynowo 19A, 11-700 Mrągowo

 

 

4

Sołectwa: Użranki, Zalec, Notyst Mały, Popowo Salęckie, Wyszembork

 

Świetlica wiejska w Zalcu,

Zalec 17, 11-700 Mrągowo

 

 

5

Sołectwa: Mierzejewo, Szczerzbowo, Budziska, Boże, Ruska Wieś, Boża Wólka, Gronowo

 

Szkoła Podstawowa w Bożem,

Boże 18, 11-700 Mrągowo

 

 

6

Sołectwa: Rydwągi, Lembruk, Szestno

 

Szkoła Podstawowa w Szestnie,

Szestno 18, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwa: Polska Wieś, Gązwa, Kiersztanowo

 

Świetlica wiejska w Polskiej Wsi,

Polska Wieś 17, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Sołectwa: Bagienice, Bagienice Małe, Nowe Bagienice, Marcinkowo

Szkoła Podstawowa w Marcinkowie,

Marcinkowo 27, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Mrągowo najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Mrągowo

(-) Adriana Rokosz

 

 

Załączniki