Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Podatki i opłaty
Wersja z dnia

Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2020

 

UCHWAŁA NR XX/141/19 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


Dotyczy podatku ROLNEGO na rok 2020

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. 2019.1017)

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

 

tj. 292,30 zł /ha fizyczny             

     146,15 zł /ha przeliczeniowy

 

 

Urząd Gminy  Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Mrągowo dla celów podatku na rok 2020 obowiązuje ustawowa cena skupu żyta.


 

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


 

 

 

Dotyczy podatku LEŚNEGO na rok 2020

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku. (M.P.2019.1018)

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r.   
o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.,

wyniosła 194,24 zł za 1 m 3 

 

tj. 42,73 zł/ha

 

 

Urząd Gminy  Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Mrągowo dla celów podatku na rok 2020 obowiązuje ustawowa cena drewna.

 

Załączniki