Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, uchylającej decyzję nr 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Wójta Gminy Mrągowo, w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki ewidencyjnej nr 158/1 w obrębie geodezyjnym 22-Rydwągi, gmina Mrągowo. Znak sprawy: SKO.73.203.2019

Załączniki: