Wersja obowiązująca z dnia

Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie

          W ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0). Tytuł projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie w dniu 08 maja 2019 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Marcinkowie 6 godzinne szkolenie dla nauczycieli pt.: „ Wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w nauczaniu”.

W szkoleniu wzięło udział 21 nauczycieli ze szkół: w Marcinkowie i Kosewie. Realizatorem była firma MAC S.A. z Kielc.

Ewa Pawłowicz –

koordynator projektu w SP w Marcinkowie