Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opinie RIO

Ogłoszono przez Marcin Banach

UCHWAŁA RIO.VIII-0120-150/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mrągowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 rok.

Załączniki: