Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2019

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Podatki i opłaty
Wersja z dnia

Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2019

Wzory deklaracji i informacji nie ulegają zmianie w 2019 r. i dostępne są tutaj.


 

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek
w Urzędzie Gminy

 

I. w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 r.

II. w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w 2 terminach:

 1-28 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 w sposób wskazany we wniosku

 

Załączniki