Wersja obowiązująca z dnia

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

  • Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
    Operator priorytetu Biblioteka Narodowa
  • Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020
    Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie
  • Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

W naszej szkole realizujemy Priorytet 3.

Otrzymaliśmy dotację

w wysokości 4 000,00 zł + 1 000,00 zł wkład własny

= 5 000, 00 złotych

na zakup książek do biblioteki szkolnej.