Projekt pn. "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie"

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie
Wersja z dnia

Projekt pn. "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie"

KOMPETENCJE NA START W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KOSEWIE I MARCINKOWIE,

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki.

1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

1.5 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

1.6 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

1.8 Tytuł projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie,

 

Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Mrągowo (gmina wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020.

Wartość Projektu: 424 269,56 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 320,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 190,00 zł.

Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Mrągowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 ucz. (48K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b) rozwój kompetencji 11 nauczycieli (10K);

c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci,

d) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Kosewie, Szkole Podstawowej w Marcinkowie.

Liczba osób objętych wsparciem: 133

Liczba podmiotów objętych wsparciem: 2.

 

II. TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ (2 grupy: SPM-2 gr.)- podstawa zajęcia to pokazanie ucz., że matematyka to królowa nauk i bez umiejętności matematycznych trudno zdobywać wiedzę z innych dziedzin. Matematyka w ujęciu praktycznym, rozwiązywanie problemów matematycznych z codziennego życia. Rozwój komp. matem.-przyr. i kreatywności.

2. PRZYRODNICZELABORATORIUM (3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.)- zajęcia Prowadzone metodą eksperymentów, uczniowie samodzielnie wykonują różne działania poznając zasady funkcjonowaniaotaczającego ich świata. Rozwój komp. matem.-przyr. i pracy zespołowej.

3. J.ANGIELSKI (3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.)-zajęcia praktyczne nastawione na zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym i rozwój um. pracy zespołowej. Uczniowie korzystają ze słownictwa i gramatyki w praktyce, przełamanie bariery mówienia, ćwiczenie tworzenia i streszczania różnego rodzaju tekstów w języku obcym – metody m.in. gry, symulacje, story telling itp.

4. LABORATORIUM KODOWANIA (3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.) –zajęcia prowadzone w programie SCRATCH, uczą się stosowania matematyki w praktyce i podstaw rachowania, poprzez przyjazne i atrakcyjne dla uczniów gry. Wprowadzenie gier urozmaici metodę nauczania, przełamuje bierne przekazywanie wiedzy, z elementami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Rozwój um. TIK/NAUK-TECHN., kreatywności.

5. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM GIER PLANSZ. (2 grupy: SPM-2 gr.)- poprzez gry planszowe, które symulują realne sytuacje, dzięki czemu uczniowie zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania w świecie przedsiębiorstw i ćwiczą umiejętności negocjacji, reagowania na sytuacje problemowe, pracy w grupie, radzenia sobie z porażką. Rozwój um. przedsiębiorczość, pracy w zespole.

6. PROJEKT EDUKACYJNY(3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.)-przedstawienia na rzecz społeczności szkolnej z UŻYCIEM TIK. Projekt zaktywizuje i zintegruje uczniów przy wspólnie wymyślonym i realizowanym projekcie. Rozwinie kompetencje TIK, kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową.

7. PÓŁKOLONIE LABORATORIUM NAUKOWE (8 grup: SPM-6 gr.; SPK-2 gr.)- podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonają doświadczenia oraz konstrukcje, maszyny proste i przyrządy zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk przyrodniczych oraz rozwijając komp. matem.-przyr., pracy zespołowej

8. PÓŁKOLONIE z ROBOTYKI (10 grup: SPM-6 gr.; SPK-4 gr.)- z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstroms. Samodzielne konstruowanie i programowanie robotów z klocków pokazuje wykorzystanie zasad matematyki i fizyki w praktyce, kształtuje kreatywność, wyobraźnie przestrzenną i log. myślenie. Zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, rozwijające kompetencje komp. matematyczno-przyrodnicze, kreatywności.

9. FESTIWAL NAUKI- 1-dla wszystkich uczestników projektu, w każdej ze szkół, w sumie 2 festiwale. Promowanie nauk ścisłych wśród ucz. w atrakcyjnej formie.

1) Naukowe show chemiczne,

2) pokazy z ciekłym azotem,

3) pokazy z suchym,

4) wystawa zabawek fizycznych,

5) Energetyczna wystawa interaktywna,

6) Nowe technologie,

7)Pokaz robotów.

 

10. WYCIECZKI do miejsc związanych z naukami ścisłymi: Planetarium w Olsztynie - 3 gr.-projekcie dydaktyczne, pokazy astronomiczne, zwiedzanie obserwatorium; Huta Szkła w Olsztynku-2gr.-zwiedzanie huty, lekcje teoretyczne i pokazy praktyczne. W ramach projektu zapewniony transport, bilety wstępu, posiłek i opiekunowie.

 

III. ETAPY NABYWANIA KOMPETENCJI I EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Szczegółowy opis zadania:

TEMATYKI SZKOLEŃ  DLA NAUCZYCIELI:

1. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH dla pedagogów, w tym zajmujących się doradztwem zawodowym.

 2. PRZEPROWADZANIE ZAJĘĆ METODĄ EKSPERYMENTU - zajęcia grupowe 40h.

 

3. TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYKI - zajęcia grupowe 40h.

4. WYKORZYSTANIE TIK W NAUCZANIU - zajęcia grupowe.

 

SZKOLENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 2grx4h,max. 5 os./gr: 10 os.(9K). Celem

szkol. jest pokazanie w jaki sposób mogą rozwijać zainteresowania dzieci z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi/materiałów, metody zabaw rozwijających, edukacyjnych, poznawczych itp.

 

Ewa Pawłowicz