Projekt "Aktywna tablica"

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie
Wersja z dnia

Projekt "Aktywna tablica"

            Zgodnie z  Uchwałą Nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Marcinkowie złożyła  w kwietniu 2018 r. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na: zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu - „Aktywna tablica”.

            W październiku 2018 roku dokonano zakupu 3 zestawów, które składają się z tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym.

Koszt całkowity = 17 500,00 zł

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego  = 14 000,00 zł

Wkład własny Gminy Mrągowo = 3 500,00 zł.

Pozyskane w ramach programu „Aktywna tablica” pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane przez szkołę w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się w następujący sposób:

  • w szkole zostanie zorganizowane dla grona pedagogicznego wewnątrzszkolne szkolenie poświęcone możliwościom tablicy interaktywnej i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  • w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami pracującymi z wykorzystaniem tablic interaktywnych w szkole utworzony zostanie zespół samokształceniowy, w skład którego wejdą nauczyciele uczący informatyki oraz wykorzystujący w swojej pracy tablice interaktywne.
  • wybrany zostanie e-koordynator (lider zespołu samokształceniowego), który odpowiedzialny będzie za systematyczne monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków dydaktycznych oraz wdrażania nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem tych pomocy i szeroko rozumianą TIK;
  • w szkole realizowany będzie projekt edukacyjny z uczniami, którego wykonanie co najmniej w połowie związane będzie z obsługą i wykorzystaniem pozyskanych w ramach programu środków dydaktycznych;
  • wybrane klasy co najmniej w wymiarze 5 godzin tygodniowo pracować będą z jednym lub kilkoma nauczycielami z wykorzystaniem pozyskanych środków;
  • w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami ze szkolnego zespołu samokształceniowego oraz jako element współpracy międzyszkolnej, nauczyciele, którzy pracować będą z wykorzystaniem pozyskanych środków przynajmniej 1 raz w miesiącu przygotują scenariusze zajęć zawierające możliwości wykorzystania tik;
  • nauczyciele, którzy pracować będą z wykorzystaniem pozyskanych środków przygotują  w  ciągu  roku  szkolnego  przynajmniej  10  zadań,  ćwiczeń interaktywnych, których wykonania wymaga tablica interaktywna;
  • w  czasie  zajęć  prezentowanie  nowych  treści,  sprawdzanie  wiedzy  i umiejętności  uczniów  odbywać  się  będzie  z  wykorzystaniem  tablicy interaktywnej.  zarówno    w  edukacji  wczesnoszkolnej  jak  i  w  klasach starszych  uczniowie  korzystać  będą  z  ćwiczeń  interaktywnych,  testów, programów i gier edukacyjnych oraz tworzyć animacje i prezentacje;
  • prezentowane będą efekty samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem tik.    dostęp  do  internetu  ułatwi  uczniom  przygotowanie  źródeł potrzebnych na lekcje.

Ewa Pawłowicz