Wersja obowiązująca z dnia

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PROGRAMY I PROJEKTY

REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Nazwa programu/projektu

Dziedzina działalności szkolnej

Uczestnicy

Czas trwania

Koordynator

1.

Laboratorium – Mój Profil

Doradztwo zawodowe

VII, VIII i III G

IX 2018-

VI 2019

B. Anacka - Olszewska

2.

Program dla szkół

Owoce i warzywa oraz mleko dla uczniów klas I-V.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

I-V

IX 2018-

VI 2019

Dyrektor,

T. Woszkiel,

H. Całka,

I. Spirydon,

P. Andrzejewski,

E. Pacholuk,

M. Fil,

J. Kleczkowska

3.

Poznaj swoją tożsamość. dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przestępczości

Profilaktyka, warsztaty z cyberprzestępczości i cyberprzemocy oraz dziedzictwa kulturowego

VII, VIII i IIIG

IX 2018 -

VI 2019

Dyrektor,

B. Anacka - Olszewska

4.

Kto mieszka w naszych jelitach

Działania parazytologiczne

Oddziały przedszkolne

IX 2018 -

VI 2019

A. Pieszko,

B. Lemańska,

E. Sańko

5.

Czyste powietrze wokół nas

Program profilaktyczny – XI edycja. Ochrona dzieci przez ekspozycją na dym tytoniowy

Klasa 0

IX 2018 -

VI 2019

E. Sańko

6.

Narodowy program czytelnictwa

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży

I-VIII i IIIG

VI – XII 2018

A. Chmiel - Żbikowska

7.

Przyłącz się do OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

Internet szerokopasmowy w szkole, bezpieczeństwo w sieci

I-VIII i IIIG

IX 2018 – VI 2019

E. Pawłowicz, M. Chodorowska

8.

Szkoła wierna dziedzictwu

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

I-VIII i IIIG

X 2018 –

X 2021

E. Pawłowicz, E. Pacholuk,

9.

Projekt – Mały Inżynier  - kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Marcinkowie

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Mrągowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w szkole.

I-VIII

IX 2018

VI 2010

E. Pawłowicz

J. Kleczkowska

T. Woszkiel

B. Olszewska

P. Andrzejewski

I. Spirydon

L. Dogiel

M. Chodorowska

H. Całka

 

10.

Spójrz inaczej

Kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje oraz stosowanie agresji.

I-VIII i IIIG

Praca stała

B. Olszewska,

M. Fil,

J. Kleczkowska, M. Chodorowska, P. Andrzejewski, A. Żbikowska

11.

Akademia dojrzewania

Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt w zakresie realizacji zagadnień związanych z okresem dojrzewania.

IV-VIII i IIIG

IX 2018

VI 2010

B. Olszewska,

wychowawcy

12.

Bezpieczni w sieci, Sieciaki.

Bezpieczeństwo online. Zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Działania profilaktyczne.

IV-VIII i IIIG

IX 2018

VI 2010

B. Olszewska,

wychowawcy,

M. Chodorowska, J. Kleczkowska

13.

Trzymaj formę

Działania profilaktyczne propagujące zdrowy styl życia o dwukierunkowym podejściu: promującym

zbilansowane odżywianie połączone

z regularną aktywnością fizyczną

 

IV-VIII i IIIG

IX 2018

VI 2010

M. Fil,

M. Chodorowska, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi

14.

Aktywna tablica

Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

IV-VIII i IIIG

VI 2018 –

XII 2018

E. Pawłowicz

 

Ewa Pawłowicz