Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie - uchyleniu decyzji Wójta Gminy Mrągowo w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki ewidencyjnej nr 158/1 w obrębie geodezyjnym 22-Rydwągi, gmina Mrągowo. Znak sprawy: SKO.73.445.2018.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 40.05 KB, data dodania: