Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: wybory samorządowe

Ogłoszono przez Marcin Banach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 września 2018r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 września 2018r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Nr XLV/353/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mrągowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki: