Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-457/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mrągowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Załączniki

  • Opinia
    format: pdf, rozmiar: 130.03 KB, data dodania: