Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa budynku świetlicy i biblioteki wraz z rozbiórką istniejącego innego budynku niemieszkalnego na dz. nr 153 w obrębie geodezyjnym 10-Kosewo, gmina Mrągowo, znak: IPP.6733.15.2018

Załączniki: