Biblioteka Publiczna

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo
Wersja z dnia nieobowiązująca

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie
Kosewo 12, 11-700 Mrągowo
tel: 89 742-45-26
mail: bibliotekapublicznakosewo_xl@wp.pl

Filia w Wyszemborku
tel: 89 742-31-38

Filia w Szestnie
tel: 89 741 25-86


DO STOWARZYSZEŃ ZAWODOWYCH I TWÓRCZYCH WŁAŚCIWYCH ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PROWADZONEJ PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY MRĄGOWO

Mrągowo, dnia 21.03.2019r

MRĄGOWO

Z/S W KOSEWIE

voj.warmińsko-rnazurskie Wniosek o wydanie opinii o

  • odwołaniu ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Pani Jolanty Łaskarzewskiej,
  • powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Pani Jolanty Łaskarzewskiej na czas określony.

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o odwołaniu Pani Jolanty Łaskarzewskiej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie, oraz powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Pani Jolanty Łaskarzewskiej - na czas określony.

Jednocześnie wskazuję 7 -dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Mrągowo. Opinie można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo ul.Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, lub elektronicznej na dres poczta(a)gminamragowo.pl w terminie do 01.04.2019r.

Załączniki