INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
RODO GOPS
Wersja z dnia

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

   ZARZADZENIE NR  5/2018

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRAGOWIE

z dnia 24 maja 2018 r.

w  sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej, jako „RODO”, zarządzam co następuje:

wyznaczam

z dniem 25 maja 2018 r. Pana Piotra Borysa na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

§ 1

Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

z dnia 24 maja 2018 r.

 

 

Zakres czynności Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych     i doradzania im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielnie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO,
  4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  5. współpraca z organem nadzorczym,
  6. zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą,
  7. prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
  8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosowanych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach,
  9. pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.

 

Załączniki