Kategoria: sprawozdania opisowe

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie Nr 375/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 roku.

Załączniki: