Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-200/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mrągowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2017 rok.

Załączniki

  • UCHWAŁA Nr RIO
    format: pdf, rozmiar: 136.09 KB, data dodania: