Wersja archiwalna z dnia

Zarządzenie Nr 361/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2018

Załączniki