Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Mrągowo, dnia 08.12.2017 r. Znak: IPP.6733.29.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Mrągowo, dnia 08.12.2017 r.

 Znak: IPP.6733.29.2017    

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Wójt Gminy Mrągowo na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia

że została wydana decyzja Nr 32/2017 z dnia 08.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV i SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN, złącza kablowo-pomiarowego, na częściach działek ewidencyjnych nr: 115/2, 156/17 w obrębie geodezyjnym 18-Polska Wieś, gmina Mrągowo.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Mrągowo, pokój nr 2.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński 

K.J.