Informacja dot. wycinki drzew po zmianach z 17.06.2017 r.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Wycinka drzew
Wersja z dnia

Informacja dot. wycinki drzew po zmianach z 17.06.2017 r.

Informacja dot. wycinki drzew

po zmianach z 17.06.2017 r.

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o ochronie przyrody, które obowiązują od 17 czerwca 2017 r. zmieniają się zasady dot. wycinki drzew.

O zwolnieniu z obowiązku zgłoszenia zamiaru wycinki drzew lub uzyskania zezwolenia zadecyduje obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 Jeżeli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww wartości, drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić do Wójta Gminy Mrągowo (druk zgłoszenia w załączeniu).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego bez względu na obwód pnia nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

Przypominamy, że na każdym spoczywa obowiązek respektowania przepisów dotyczących zakazów niszczenia chronionych gatunków, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia występowania w obrębie  planowanych do wycinki drzew chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt należy odstąpić od wycinki i uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Ponadto na nieruchomościach leżących w obszarach chronionego krajobrazu (na terenie naszej gminy znajdują się następujące OChK: Jezior Legińsko – Mrągowskich, Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich) zgodnie z przepisami prawa obowiązuje min. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Na podstawie art. 127 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mrągowo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 89 741 29 24 wew. 205

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Załączniki