Kategoria: Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Ogłoszono przez Marcin Banach

Nasz znak: RBK.6220.23.2017 Mrągowo, dn.11.07.2017 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko