„Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
GOPS projekty
Wersja z dnia

„Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mrągowie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki rozpoczyna realizacje projektu partnerskiego pod nazwą Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje mieszkańców gminy o rozpoczęciu realizacji ww. projektu. W związku z powyższym trwa obecnie nabór uczestników projektu. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić dokumentację rekrutacyjną dostępną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Mrągowie, ul.Wojska Polskiego 5A/12. 

Uczestnikami projektu mogą zostać :
- osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy , zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, bezpośrednio lub jako członek rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 
 - osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do III profilu pomocy
- osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności          
- osoby korzystające z PO PŻ.
    Projekt zakłada uczestnictwo 25 osób, realizowany będzie w pierwszej części, obejmującej 10 uczestników  w  okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r., w drugiej części projekt obejmie 15 uczestników w okresie od 01.11.2017 r. - 31.10.2018 r. Każdy z uczestników w ramach projektu objęty zostanie indywidualnie dobranym wsparciem.

Załączniki