Kategoria: Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie przystąpienie do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mrągowo do roku 2020"