Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

Mrągowo, dnia 25.05.2017 r. IPP.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Mrągowo, dnia 25.05.2017 r.

IPP.6733.11.2017 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Wójt Gminy Mrągowo na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamia

że została wydana decyzja Nr 14/2017 z dnia 25.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek ewidencyjnych nr: 244/10, 244/11, 244/14, 244/15, 244/17, 244/18, 244/19, 244/20, 244/21, 244/23, 244/24 w obrębie geodezyjnym Marcinkowo, gmina Mrągowo.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Mrągowo w pokoju nr 2.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

K.J.