Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ulgi, umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty

Ogłoszono przez Marcin Banach

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie powyżej 500 zł. Stan na dzień 31-03-2017 r.

         
    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
    osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,  
    umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie powyżej 500 zł. Stan na dzień 31-03-2017 r.
         
    UMORZENIA    
  Lp Nazwisko i imię Kwota Przyczyna
  1 Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. 1.203,00 trudna sytuacja finansowa
  2 G4W Sp. z o. o. 92.929,00 trudna sytuacja finansowa
         
    ODROCZENIA    
  Lp Nazwisko i imię Kwota Przyczyna
  1 Fedorczyk Andrzej 590,00 trudna sytuacja finansowa
  2 Tafel Waldemar 9.770,00 panięcie zwierząt
  3 Brzuskiewicz Jan 881,00 trudna sytuacja finansowa
  4 Waszkiewicz Weronika 1.509,00 trudna sytuacja finansowa
  5 Rodziewicz Franciszek 1.269,00 choroba podtnika
  6 Hohmann Marian 1.592,00 trudna sytuacja finansowa
  7 Sawicki Andrzej 1.750,00 trudna sytuacja finansowa
  8 Struch Wojciech 878,00 trudna sytuacja finansowa
  9 Zawadzki Bogdan 42.360,00 trudna sytuacja finansowa
  10 Patynowski Grzegorz 557,00 trudna sytuacja finansowa
  11 Makuszek Krzysztof 876,00 trudna sytuacja finansowa
  12 Melkorn Sp. z o. o. 4.250,00 trudna sytuacja finansowa
    Sporządziła: Anna Zalewska   Mrągowo, dnia 2017-04-04