Informacja wywóz nieczystości płynnych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych
Wersja z dnia

Informacja wywóz nieczystości płynnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mrągowo

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej, na właścicielu ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy (szambo), który ma służyć gromadzeniu nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania w przepisach odrębnych.  Jednakże samo posiadanie zbiornika bezodpływowego nie jest wystarczające. Ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminie jasno oraz precyzyjnie reguluje obowiązki właścicieli w tym zakresie. Przede wszystkim mając na uwadze prawidłową realizację obowiązków wynikających z ustawowych zapisów, właściciele ci zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych tylko poprzez zlecenie wykonania usługi uprawnionej firmie. Nie można samemu takich zbiorników opróżniać!  Lista podmiotów posiadających uprawnienia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu gminy Mrągowo znajduje się na stronie BIP tut. urzędu w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI → ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Zgodnie z ww. ustawą prawidłowym udokumentowaniem opróżnienia zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie i posiadanie dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2 a ww ustawy, kto nie wykonuje obowiązków, o których mowa powyżej podlega karze grzywny.