Kategoria: Liczba mieszkańców

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MRĄGOWO