Kategoria: Jak segregować odpady

Ogłoszono przez Marcin Banach

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?
Selektywną zbiórkę należy prowadzić używając worków w zabudowie jednorodzinnej, lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej:


Kolor żółty – Tworzywa sztuczne

Tu rzucam – zgniecione i puste butelki po napojach ( bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej ( bez nakrętek), plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach i konserwach, kartony po mleku i napojach, torebki, worki, reklamówki, koszyki po owocach, drobny złom żelazny i metale kolorowe

Tu nie wrzucam – butelki i pojemniki z zawartością, plastikowe zabawki, opakowania po lekach, olejach spożywczych i silnikowych, części samochodowe, meble, i ich części, jednorazowe naczynia, sprzęt AGD, opakowań po aerozolach, puszek po farbach i lakierach, bateriiKolor niebieski - Papier

Tu wrzucam – papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, zeszyty, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą

Tu nie wrzucam – papier samokopiujący, rachunki, faktury, kalki, zatłuszczony papier po masłach lub margarynach, papier woskowy, tapety, worki po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, ubraniaKolor zielony – Szkło

Tu rzucam – butelki ze szkła po napojach (bez nakręć), słoiki ze szkła (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek), szklanki, szklane wazony, szklane opakowania po kosmetykach

Tu nie wrzucam – szkło okienne, szkło zbrojone, szkło żaroodporne, fajans, porcelana, ceramika, doniczki, kryształ, lustra, kineskopy, szyby samochodowe, świetlówki, żarówki, termometry

Inne sposoby zagospodarowania odpadów
Odpady Sposób zagospodarowania
Baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe Pojemniki usytuowane w Urzędzie Gminy oraz               placówkach oświatowych
Akumulatory przemysłowe i samochodowe Sklep lub serwis
Przeterminowane leki Specjalne pojemniki przeznaczone do tego celu, usytuowane w aptekach
Sprzęt RTV/AGD Sklep – przy zakupie nowego sprzętu
Odzież Specjalne kontenery przeznaczone do tego celu
Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontu budynku mieszkalnego Zamówić kontener u przedsiębiorcy
Pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych