Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2015-2016)

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Nieruchomości zamieszkałe
Wersja z dnia

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2015-2016)

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie  Gminy Mrągowo (2015-2016)

 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 2016 r, poz. 250 ) udostępnia się poniższe informację:

 

  1. Na terenie Gminy Mrągowo w 2016 roku  podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych jest Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Młodkowskiego 2A. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w dniu 31.12.2015 roku.
  1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi k/Mrągowa, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Odpadów, wskazanej dla Regionu Centralnego w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
  1. Wskaźniki odzysku osiągnięte przez Gminę  Mrągowo za 2015 rok:
  • Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych  do składowania  – 50,64 %
  • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  – 34,36 %
  • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  99,59 %
  1. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) znajduje się na terenie Stacji Przeładunkowej  w Polskiej Wsi 24A. W PDGO przyjmowane są bezpłatnie tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mrągowo w sposób selektywny w  godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej ( tj. od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700, w soboty 800-1400).
  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest zbierany przez Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki  dwa razy w roku  w okresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawki przed nieruchomościami. W okresie między wystawkami,  mieszkańcy Gminy mogą własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Polskiej Wsi.  Ponadto zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm)  sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty  sprzęt jest tego samego rodzaju.

JG