Wersja obowiązująca z dnia

DECYZJA Nr 4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

RBK.6220.41.2015.2016 Mrągowo, dn. 12.05.2016 r.

DECYZJA Nr 4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Załączniki