ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w MRAGOWIE z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
zarządzenia GOPS
Wersja z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w MRAGOWIE z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w MRAGOWIE

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późń. zm.) i § 11 pkt 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 5 kwietnia 2013 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego.

§ 2

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1. Tatiana Walijewska - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Flakowska - członek Komisji

3. Grażyna Walczuk - członek Komisji

4. Magdalena Romanowska - sekretarz Komisji

§ 3

Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z przyjętym Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 02/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 5 kwietnia 2013 r.

§ 4

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy określone w § 1.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

(-) Elżbieta Mierczak

 

Załączniki