Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016.

Zarządzenie Nr 176/16

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 11-17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1

1.1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo

w roku 2016 w zakresie:

I . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

  • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie - 4.500,00 zł,
  • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie - 3.500,00 zł
  • Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT" Boże w kwocie - 25.000,00 zł
  • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie - 4.000,00 zł
  • Fundacja Inkubator Kreatywności w kwocie - 1.000,00 zł

II. Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

postanawiam przyznać dotację:

  • Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES" w Mrągowie w kwocie - 4.000,00 zł,

III. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznaję dotację:

  • Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie - 5.000,00 zł.

IV. Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację:

  • Fundacji Inkubator Kreatywności - 2.000,00 zł

1.2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński

Załączniki