RBK:6220.2.2016 Mrągowo, dn. 08.02.2016r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia
Wersja z dnia

RBK:6220.2.2016 Mrągowo, dn. 08.02.2016r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

RBK:6220.2.2016

Mrągowo, dn. 08.02.2016r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23), w związku z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że z dniem 8 lutego 2016 r., wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa farmy fotowoltaicznej „Mrągowo I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ruska Wieś, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce geodezyjnej nr 301/1 i 391 obręb Ruska Wieś gmina Mrągowo.

inwestorem będzie:

Chatteris Investments Sp. z o.o., ul. Miodowa 10, 00-252 Warszawa

 

Zainteresowane strony w terminie 7 dni od daty otrzymania mogą zapoznać się z wnioskowanym planem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Gminy Mrągowo przy ul. Królewiecka 60A w referacie Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 9, tel. 89-741-29-24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 49 K.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wywieszenia:……………………………….

 

Data zdjęcia:………………………………………