Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-172018-04-24Gmina Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie usługi: "Przełożenie wodociągu o średnicy 110mm. i długości 75m w miejscowości Kosewo na działce nr 114/61obręb Kosewo"W trakcie
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-102017-10-18„Świadczenie usługi dostępu do Internetu” w ramach zapewnienia ciągłości projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Osi Priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki” działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Rozstrzygnięte
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-03-092018-03-19Remonty bieżące i konserwacja nawierzchni gruntowych dróg Gminy MrągowoW trakcie
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-06-212018-06-28"Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej na rzece Użranki"W trakcie
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-242017-11-03OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem gminny na dwie części.W trakcie
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-08-112016-08-22ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIAArchiwum
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-06-272017-07-07Gmina Mrągowo zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania w zakresie "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 40/8 obręb Użranki, Gmina Mrągowo"W trakcie
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-06-132017-06-26"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 40/8 obręb Użranki, Gmina Mrągowo"Unieważnione
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-09-092016-09-19OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli okresowej przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Mrągowo.Archiwum
10Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-11-042016-11-15Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem gminy na dwie części.Archiwum
Strona 1 z 6