Wersja obowiązująca z dnia

WMW_STAN_20230123074416252.pdf - Ostrzezenia - wojewodztwowarminsko-mazurskie , 202301230744

Treść ostrzeżenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki