Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kto odbiera odpady z terenu Gminy Mrągowo

Ogłoszono przez Marcin Banach

Kto odbiera odpady z terenu Gminy Mrągowo (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Kto odbiera odpady z terenu Gminy Mrągowo

(od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

 

Urząd Gminy Mrągowo informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU „EKO” S.C. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu, ul. Myśliwska 2I (tel. nr 89 715 24 35) i to ona od dnia 01 stycznia 2020 r. odbiera odpady z terenu gminy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, każdy właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Worki do selektywnej zbiórki zapewnia i dostarcza Wykonawca usługi w ilości dostosowanej do rzeczywistej ilości odpadów powstających na nieruchomości. Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję do godz. 6:30 w dniu odbioru.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości podany jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo, na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także na stronie internetowej tj.: bip.gminamragowo.net (w zakładce „Gospodarka odpadami”).

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości ( np. pominięcie posesji w dniu odbioru odpadów) lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo osobiście, telefonicznie ( te. 89 741 29 24 wew. 205), pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres pocztagmina@mragowo.pl

Niezwłoczne przekazanie powyższych informacji do tut. urzędu, pozwoli na szybkie podjęcie stosownej interwencji.

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami dostępne są na naszej stronie internetowej tj.: bip.gminamragowo.net (w zakładce „Gospodarka odpadami”).

JG

Załączniki: