Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: praca GOPS

Ogłoszono przez Marcin Banach

Ogłoszenie otwartego naboru na stanowisko urzędnicze

1) Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,
2) Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2019 _ Ogłoszenie

3) Załączniki do pobrania:
  a) załącznik nr 1 _ Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy,
  b) załącznik nr 2_ Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  c) załącznik nr 3_ Oświadczenie kandydata.

Załączniki: