Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

zawiadomienie o możliwość zapoznania przed wydaniem decyzji z aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej nr 158/1 w obrębie geodezyjnym 22-Rydwągi, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.9.2018

Załączniki: