Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Marcin Banach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY WÓJT GMINY MRĄGOWO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY MRĄGOWO 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo został wywieszony na okres 21 dni wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.):
1.    działka Nr 407/4 o pow. 173m2 obręb Marcinkowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00011284/5, sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
2.    działka Nr 174/7 o pow. 1439m2 obręb Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00016854/7, sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
3.    działka Nr 174/8 o pow. 1147m2 obręb Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00016854/7, sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
4.    działka Nr 174/9 o pow. 856m2 obręb Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00016854/7, sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
5.    działka Nr 174/10 o pow. 666m2 obręb Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00016854/7, sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
6.    działka Nr 174/11 o pow. 620m2 obręb Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00016854/7, sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
7.    działka Nr 343/6 o pow. 2148m2 obręb Grabowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00012775/1, sprzedaż w przetargu nieograniczonym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat RBK Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, pok. Nr 10, tel. (089)741 29 24 wew. 207.


Wójt Gminy Mrągowo
   (-) Piotr Piercewicz


 

Załączniki: