Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

GMINA MRĄGOWO Beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GMINA MRĄGOWO

 Beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie 7.6 “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

            W miejscowości Boże w gminie Mrągowo trwają prace restauratorskie na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej. Inwestycja polega na wykonaniu zabezpieczeń przeciwwilgociowych budynku, celem poprawy stanu technicznego i wizualnego zabytku oraz zwiększenia walorów turystycznych miejscowości Boże. Niedawno został zakończony pierwszy etap prac związany z remontem części wewnętrznej, obecnie Wykonawca prac - firma EFEKTOR Łukasz Kowalczyk, kontynuuje zadanie na zewnątrz budynku.

Operacja zostanie zrealizowana do września 2019, w związku  z czym dzieci oraz nauczyciele, najbliższy rok szkolny będą mogli rozpocząć w wyremontowanym, wolnym od wilgoci budynku.

Na operację zostało pozyskane dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”. Koszt realizacji zadania to kwota 839.260,03zł., dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 441.000zł, pozostała kwota 398.260,03zł. to udział środków własnych Gminy Mrągowo.

  •