Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Harmonogram odbioru odpadów

Ogłoszono przez Marcin Banach

O G Ł O S Z E N I E – O D P A D Y W I E L K O G A B A R Y T O W E

 

O G Ł O S Z E N I E  –  O D P A D Y    W I E L K O G A B A R Y T O W E

 

Urząd Gminy Mrągowo informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu  naszej Gminy odbędzie się  w dniach 13-14.03.2019 r i 27-28.03.2019 r.

 Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Mrągowo  osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 741 29 24 lub do sołtysa wsi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. Odbiory będą odbywać się w podanych wyżej dniach od godziny 700. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.

 

13 III 2019 r

Środa

Probark, Nowy Probark, Kosewo, Kosewo Górne, Kucze, Zawada, Czerwonki, Tymnikowo, Młynowo, Pełkowo, Piotrówka, Poręby,       Troszczykowo, Wola Muntowska, Śniadowo, Miejski Las, Bagienice, Bagienice Małe,  Nowe Bagienice, Joachimowo

 

14 III 2019 r

Czwartek

Popowo, Szestno, Wymysły,  Rydwągi, Ruska Wieś, Nikutowo, Wierzbowo, Krzywe, Wólka Baranowska, Krzesowo, Marcinkowo

 

27 III 2019 r

Środa

Wyszembork, Biestrzykowo, Boża Wólka, Witomin, Małe Boże, Brodzikowo, Boże, Szczerzbowo, Budziska, Gronowo, Palestyna

Muntowo, Zalec, Użranki, Notyst Mały, Notyst Dolny, Notyst Wielki, Mierzejewo, Sądry

      28 III 2019 r

Czwartek

Karwie, Głazowo, Dobroszewo, Gwiazdowo, Grabowo, Wólka Bagnowska

Gązwa, Stamka, Lasowiec, Polska Wieś, Kiersztanowo, Lembruk

 

Załączniki: