Kategoria: Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 7/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 05.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Załączniki: