Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Justyna Bahr

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci wodociągowej Mrągowo – Popowo Salęckie – Szestno gm. Mrągowo. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr: 184/7, 184/8, 183/1, 155, 153, 168/1, 195/9 w obrębie geodezyjnym 24-Szestno, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.27.2018

Załączniki: