Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ulgi, umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty

Ogłoszono przez Marcin Banach

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie powyżej 500 zł. Stan na dzień 30-09-2018 r.

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  
  osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,    
  umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie powyżej 500 zł. Stan na dzień 30-09-2018 r.  
  UMORZENIA      
Lp Nazwisko i imię Kwota Przyczyna  
1 Waszkiewicz Weronika 1 189,00 trudna sytuacja finansowa  
2 Sekciński Andrzej 651,00 choroba podatnika   
3 Nurczyk Kamil 6.476,09 śmierć podatnika  
4 Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. 2 754,00 dostarczanie wody dla mieszkańców Lembruka  
5 G4W Sp. z o. o. 1 116,00 likwidacja spółki  
  ODROCZENIA      
Lp Nazwisko i imię Kwota Przyczyna  
1 Więcko Kazimierz 7 155,00 trudna sytuacja finansowa  
2 Siwicki Andrzej 609,00 trudna sytuacja finansowa  
3 Kowalski Henryk 1 085,00 trudna sytuacja finansowa  
4 Laska Andrzej 590,00 trudna sytuacja finansowa  
5 Warsewicz Łukasz 2 488,00 trudna sytuacja finansowa  
6 Waszkiewicz Weronika 1 551,00 trudna sytuacja finansowa  
7 Hawdio Marek 1 110,00 trudna sytuacja finansowa  
8 Walinowicz Kamil 872,00 trudna sytuacja finansowa  
9 Żytko Dariusz 818,00 trudna sytuacja finansowa  
10 Rudnicki Jacek 689,00 trudna sytuacja finansowa  
11 Bułaj Bożena 606,00 trudna sytuacja finansowa  
12 Waselina Eugeniusz 796,00 trudna sytuacja finansowa  
13 Struch Wojciech 2 086,00 trudna sytuacja finansowa  
14 Zawadzki Bogdan 103 346,00 trudna sytuacja finansowa  
15 Mroczkowski Jarosław 1 354,00 trudna sytuacja finansowa  
16 Rzeczkowski Stanisław 1 297,00 trudna sytuacja finansowa  
17 Patynowski Grzegorz 561,00 trudna sytuacja finansowa  
18 Pietkiewicz Ryszard 1 418,00 trudna sytuacja finansowa  
19 Fedor Dorota 4 118,00 trudna sytuacja finansowa  
20 Głogowski Karol 3 158,00 trudna sytuacja finansowa  
21 Fedor Tomasz 1 818,00 trudna sytuacja finansowa  
22 Makuszek Krzysztof  1 796,00 trudna sytuacja finansowa  
  ROZŁOŻENIA NA RATY      
Lp Nazwisko i imię Kwota Przyczyna  
1 Kleszcz Jacek 3 286,00 śmierć podatnika  
2 Ostasz Maria 698,00 trudna sytuacja finansowa  
3 Święszkowska Krystyna 7 600,00 trudna sytuacja finansowa  
4 Parzych Piotr 15 272,00 trudna sytuacja finansowa  
5 Grustowski Tomasz 2 400,00 trudna sytuacja finansowa  
6 Makuszek Krzysztof  2 919,00 trudna sytuacja finansowa  
  Sporządziła: Anna Zalewska   Mrągowo, dnia 2018-10-03