Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

OA.0002.9.2018 Mrągowo, dnia 08.08.2018r. OGŁOSZENIE Na podstawie art.20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późń. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 23 sierpnia 2018r. (czwartek) LII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo sala Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00.

Załączniki: