Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Śniadowo - obręb geodezyjny Śniodowo i Muntowo, gm. Mrągowo, znak: IPP.6733.13.2018

Załączniki: