Kategoria: Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Ogłoszono przez Marcin Banach

Nr rejestru: AB.6740.10.2.2018 Mrągowo, dnia 25 czerwca 2018 roku O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestyczji drogowej..

Załączniki: