Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Justyna Bahr

OA.0002.6.2018 Mrągowo, dnia 7.06.2018 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art.20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późń. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 11 czerwca 2018r. (środa) XLVIX Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo - sala Nr 1 o godz. 10:15

Załączniki: